آیا زک اسنایدر آن قدر که میگویند کارگردان بدی است؟


خیر. گول مشتی بچه مدرسه ای که با هر عکسی که تام هالند(بازیگر اسپایدرمن) در اینترنت میگذارد آب از دهانشان آویزان میشود، یا آن دسته از طرفداران کمیک که فیلم های مارول را هر کدام ده پانزده بار دیده اند و حالا منتقد فیلم و سینما شده اند را نخورید. زک اسنایدر آن مرد منفوری که طرفداران دنیای کمیک از او ساخته اند نیست. به نظر من، او مردی است که کمیک را فهمیده، سینمایش را با این فهم بنا کرده است.